Câu hỏi thường gặp (User name and various passwords)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Vui lòng cho tôi biết cách thực hiện thủ tục nếu muốn thay đổi thông tin cá nhân đã đăng ký.

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email, vui lòng làm theo các thủ tục thay đổi trên ứng dụng “SBI Remit” trước khi nhấn nút NEOBANK.

Nhấn vào đây để thay đổi địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email.

 

SBI Remit NEOBANK không yêu cầu bạn gửi thông báo thay đổi về địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email cho Sumishin SBI Net Bank.

Khi những thông tin khách hàng này được thay đổi trên ứng dụng “SBI Remit”, thông tin khách hàng do Sumishin SBI Net Bank đang nắm giữ cũng sẽ được tự động thay đổi.

 

Tuy nhiên, để thay đổi tên, bạn cũng phải làm thủ tục tại Sumishin SBI Net Bank bên cạnh thủ tục tại SBI Remit. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Trung tâm khách hàng SBI Remit.

Nhấn vào đây để biết thông tin liên hệ của SBI Remit.
Quay lại Câu hỏi thường gặp(User name and various passwords)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu