Câu hỏi thường gặp (Usage Limit)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Vui lòng cho tôi biết cách kiểm tra hoặc thay đổi hạn mức thẻ ghi nợ.

Bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh để kiểm tra hoặc thay đổi hạn mức thẻ ghi nợ trên màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” trong “Thông tin khách hàng”.

Làm theo các bước dưới đây để chuyển đến màn hình mục tiêu.

 

① Đăng nhập vào ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh và nhấn vào nút “NEOBANK”

FAQ_image
FAQ_image

 

② Sau khi chuyển đến trang đầu của SBI Remit NEOBANK, hãy nhấn vào “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

FAQ_image
FAQ_image

 

③ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

FAQ_image
FAQ_image

 

④ Cuộn xuống màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” đến phần “Cài đặt thẻ”, tại mục “Hạn mức sử dụng ghi nợ”, hãy nhấn vào “Đối chiếu/Thay đổi”.

FAQ_image
FAQ_image

 

⑤ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Đối chiếu/Thay đổi hạn mức sử dụng ghi nợ”

Vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình để kiểm tra hoặc thay đổi hạn mức thẻ ghi nợ.

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Usage Limit)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu