Câu hỏi thường gặp (Usage Limit)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Vui lòng cho tôi biết cách kiểm tra hoặc thay đổi hạn mức chuyển khoản.

Bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh để kiểm tra hoặc thay đổi hạn mức chuyển khoản trên màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” trong “Thông tin khách hàng”.

 

Làm theo các bước dưới đây để chuyển đến màn hình mục tiêu.

 

① Đăng nhập vào ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh và nhấn vào nút “NEOBANK”

FAQ_image
FAQ_image

 

② Sau khi chuyển đến trang đầu của SBI Remit NEOBANK, hãy nhấn vào “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

FAQ_image
FAQ_image

 

③ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

FAQ_image
FAQ_image

 

④ Cuộn xuống màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” đến phần “Cài đặt bảo mật”, tại mục “Hạn mức chuyển khoản”, hãy nhấn vào “Thay đổi”.

FAQ_image
FAQ_image

 

⑤ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Thay đổi Hạn mức chuyển khoản”

Vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình để kiểm tra hoặc thay đổi hạn mức chuyển khoản.

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Usage Limit)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu