Câu hỏi thường gặp (Cập nhật thời gian lưu trú)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi đã quên gia hạn thời gian lưu trú nên không thể giao dịch với SBI Remit NEOBANK. Tôi có cần phải thực hiện thủ tục nào để tiếp tục giao dịch được với ngân hàng không?

Từ 3 tháng trước ngày hết hạn thời gian lưu trú, SBI Remit sẽ gửi cho bạn email hướng dẫn gia hạn thời gian lưu trú. Vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây để gia hạn thời gian lưu trú đã đăng ký trong thông tin thành viên SBI Remit. Khi việc gia hạn hoàn tất, SBI Remit sẽ gửi cho bạn email thông báo rằng thời gian lưu trú đã được gia hạn.

Sau khi phía SBI Remit hoàn tất thủ tục gia hạn thời gian lưu trú, thông tin về thời gian lưu trú do Sumishin SBI Net Bank nắm giữ cũng sẽ tự động thay đổi.

Sau đó, bạn sẽ được dỡ bỏ hạn chế giao dịch tại Sumishin SBI Net Bank. Bạn có thể giao dịch ngân hàng trong vài ngày tới.

Nếu bạn không thể dỡ bỏ các hạn chế giao dịch, SBI Remit sẽ liên hệ riêng với bạn.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Cập nhật thời gian lưu trú)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu