Câu hỏi thường gặp (Về việc sử dụng tài khoản của bạn sau khi về nước)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi có thể tiếp tục sử dụng tài khoản sau khi đã về nước không?

Sau khi đã về nước, bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản. Tài khoản của bạn sẽ tự động bị hủy.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Về việc sử dụng tài khoản của bạn sau khi về nước)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu