Câu hỏi thường gặp (Về việc sử dụng tài khoản của bạn sau khi về nước)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi có cần làm thủ tục hủy tài khoản sau khi về nước không?

Khách hàng không cần phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào.

Khi khách hàng rời Nhật Bản về nước, SBI Remit sẽ nhận được thông báo từ tổ chức giám sát quản lý khách hàng cho biết bạn đã về nước. Căn cứ vào thông báo về nước này, tài khoản ngân hàng của bạn sẽ tự động bị hủy.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Về việc sử dụng tài khoản của bạn sau khi về nước)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu