Câu hỏi thường gặp (Về việc sử dụng tài khoản của bạn sau khi về nước)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Số dư trong tài khoản của tôi sẽ như thế nào khi tôi trở về nước.

Khách hàng có thể nhận được số dư tài khoản ngân hàng của mình sau khi trở về nước thông qua dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài của SBI Remit.

Tuy nhiên, nếu số dư ít hơn phí chuyển tiền ra nước ngoài, bạn sẽ không thể nhận được sau khi trở về nước.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Về việc sử dụng tài khoản của bạn sau khi về nước)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu