Câu hỏi thường gặp (Về việc sử dụng tài khoản của bạn sau khi về nước)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Liệu tôi có bị hủy tài khoản ngay cả khi tôi trở về nước tạm thời không?

Ngay cả khi khách hàng trở về nước tạm thời, tài khoản ngân hàng vẫn sẽ tự động bị hủy.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Về việc sử dụng tài khoản của bạn sau khi về nước)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu