Câu hỏi thường gặp (Account Cancellation)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi không cần dùng đến tài khoản SBI Remit NEOBANK nữa. Tôi cần làm những thủ tục gì để hủy tài khoản?

Bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh để tự thực hiện thủ tục tự hủy tài khoản SBI Remit NEOBANK trên màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” trong phần “Thông tin khách hàng”.

Ngoài ra, trong thủ tục hủy này, bạn cần phải đăng ký tài khoản của một ngân hàng khác tại Nhật Bản làm tài khoản nhận tiền thanh toán hủy.

Vì vậy, ngoài tài khoản SBI Remit NEOBANK, vui lòng chuẩn bị một tài khoản ngân hàng tại Nhật Bản có cùng tên đã đăng ký.

 

Làm theo các bước dưới đây để chuyển đến màn hình mục tiêu.

 

① Đăng nhập vào ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh và nhấn vào nút “NEOBANK”

FAQ_image
FAQ_image

 

② Sau khi chuyển đến trang đầu của SBI Remit NEOBANK, hãy nhấn vào “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

FAQ_image
FAQ_image

 

③ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

FAQ_image
FAQ_image

 

④ Cuộn xuống màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” và nhấn vào “Hủy tài khoản đại diện”

FAQ_image
FAQ_image

 

⑤ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Hủy tài khoản đại diện”

Vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình để hủy tài khoản SBI Remit NEOBANK.

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Account Cancellation)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu