Câu hỏi thường gặp (Về việc sử dụng máy ATM và thẻ)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Vui lòng cho tôi biết cách sử dụng thẻ ATM ghi nợ.

Bên cạnh việc sử dụng như thẻ ATM để rút tiền mặt (Yên Nhật) từ ATM, bạn còn có thể sử dụng thẻ để thanh toán tại các cửa hàng có biểu tượng Mastercard.

Bạn có thể sử dụng thẻ để thanh toán tại các cửa hàng hoặc mua sắm trực tuyến, v.v… giống như thẻ tín dụng, khi bạn sử dụng thẻ, phí sử dụng sẽ được rút đồng thời từ tài khoản ngân hàng nên bạn có thể dễ dàng quản lý mà không cần lo lắng sẽ sử dụng quá mức.

Trong trường hợp sử dụng thẻ để thanh toán tại cửa hàng, vui lòng báo cho nhân viên biết bạn muốn “Thanh toán bằng thẻ (kado de)” hoặc “Thanh toán bằng Mastercard (Mastercard de)”. Khi được hỏi về số lần thanh toán, vui lòng trả lời là “1 lần (ikkai de)”.

 

Ngoài ra, nếu bạn không thể sử dụng thẻ ATM ghi nợ, vui lòng chuyển đến trang sau đây và kiểm tra xem bạn có tương ứng với trường hợp nào được nêu hay không.

Bạn có thể truy cập trang SBI Remit NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” để kiểm tra thông tin trên trang “Nếu bạn gặp sự cố: Không thể sử dụng thẻ” trong phần “Thẻ ghi nợ”.

 

Làm theo các bước dưới đây để chuyển đến màn hình mục tiêu.

 

① Đăng nhập vào ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh và nhấn vào nút “NEOBANK”

FAQ_image
FAQ_image

 

②Sau khi chuyển đến trang đầu của SBI Remit NEOBANK, hãy nhấn vào biểu tượng “≡” ở góc trên bên trái

FAQ_image
FAQ_image

 

③ Nhấn vào mục “Thẻ ghi nợ” trong menu

FAQ_image
FAQ_image

 

④Sau khi chuyển đến trang “Quản lý ghi nợ”, nhấn vào “Nếu bạn gặp sự cố”

FAQ_image
FAQ_image

 

⑤Từ menu hiển thị, nhấn vào “Không thể sử dụng thẻ”

FAQ_image
FAQ_image

 

⑥Bạn sẽ được chuyển đến trang “Không thể sử dụng thẻ”

Vui lòng kiểm tra xem bạn có tương ứng với tình huống nào trong các mục được nêu trên trang “Không thể sử dụng thẻ” hay không.

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Về việc sử dụng máy ATM và thẻ)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu