Câu hỏi thường gặp (Kiều hối)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Có thể hủy chuyển tiền sau khi lệnh chuyển tiền đã được xử lý không?

Trong trường hợp nhận tiền mặt, quý khách có thể huỷ lệnh chuyển tiền từ trang thành viên với điều kiện người nhận chưa nhận được tiền. Lưu ý rằng không thể hủy giao dịch chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng sau khi quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đã hoàn tất.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Kiều hối)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu