Câu hỏi thường gặp (Kiều hối)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tại sao SBI Remit cần biết số điện thoại và địa chỉ email của người nhận?

Quý khách không cần điền đầy đủ thông tin chi tiết về số điện thoại và địa chỉ email của người nhận. Tuy nhiên, nếu quý khách đã đăng ký địa chỉ email thì chúng tôi sẽ gửi Mã số tham chiếu đến người nhận qua email. Ngôn ngữ thể hiện trong tin nhắn tại thời điểm này sẽ giống với ngôn ngữ thể hiện trong email, như đã đăng ký trong phần thông tin thành viên đối với bên chuyển tiền (thành viên). Ví dụ, nếu quý khách nhận được email từ chúng tôi bằng tiếng Nhật, chúng tôi cũng sẽ gửi email đến người nhận bằng tiếng Nhật.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Kiều hối)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu