Câu hỏi thường gặp (Kiều hối)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi không biết thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của người nhận. Tôi có thể gửi tiền không?

Vâng, quý khách có thể. Nếu quý khách không biết thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của người nhận, có thể nhận tiền thông qua hình thức nhận tiền mặt.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Kiều hối)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu