Câu hỏi thường gặp (Thời gian xử lý giao dịch)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Thông thường mất bao lâu mới có thể nhận tiền ở địa phương, hoặc chuyển tiền vào tài khoản?

Điều này tùy thuộc vào phương thức chuyển tiền. Có thể chỉ mất tối thiểu 10 phút, nhưng thông thường tiền sẽ được nhận trong vòng 1–3 tiếng.
Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng có thể sẽ mất thời gian lâu hơn, bất kể sử dụng phương thức nào, nếu chúng tôi cần tiến hành thủ tục hành chính như phúc tra mục đích chuyển tiền hoặc tương tự.

Bên dưới là danh sách thời gian (đích) để nhận tiền đối với mỗi phương thức chuyển tiền.

[Dịch vụ chuyển tiền theo hình thức chuyển khoản ngân hàng]
Nếu tiền được gửi trong giờ làm việc của ngân hàng, báo cáo sẽ được gửi đến chúng tôi trong vòng 30 phút đến 1 tiếng. Sau khi chúng tôi kiểm tra số tiền được gửi, Mã số tham chiếu sẽ được phát hành ngay lập tức và người nhận có thể nhận tiền mặt tại địa phương.
* Các ngân hàng riêng lẻ có thể mất khoảng nửa ngày để gửi tiền vào tài khoản SBI Remit vào những ngày có nhiều báo cáo chuyển tiền, như các ngày trong tháng là bội số của 5 hoặc 10 và ngày thanh toán lương, v.v…

[Chuyển tiền qua cửa hàng tiện lợi]
Chúng tôi thường nhận được xác nhận về báo cáo gửi tiền trong vòng một tiếng sau khi tiền được gửi.
Sau khi chúng tôi kiểm tra số tiền được gửi, Mã số tham chiếu sẽ được phát hành ngay lập tức và người nhận có thể nhận được tiền.

[Chuyển tiền qua Internet]
Tại thời điểm thực hiện lệnh chuyển tiền, Mã số tham chiếu sẽ được phát hành và người nhận có thể nhận được tiền.

[Thẻ Remit]
Bất kể tiền được chuyển vào ngày thường, ngày cuối tuần hay ngày lễ quốc gia, Mã số tham chiếu cũng thường được phát hành trong khoảng 15 phút và người nhận có thể nhận được tiền.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Thời gian xử lý giao dịch)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu