Câu hỏi thường gặp (Đăng ký thành viên)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi đã thay đổi địa chỉ của mình – tôi có cần phải hoàn tất thủ tục nào không?

Quý khách cần làm theo quy trình để thay đổi địa chỉ của mình. Nếu quý khách đang thực hiện việc này trên Internet, hãy đăng nhập vào trang thành viên, đến mục “Chi tiết về thông tin thành viên” và nhấn “Thay đổi thông tin thành viên”, sau đó đăng ký thay đổi địa chỉ của quý khách. Ngoài ra, quý khách có thể thông báo cho trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi bằng email hoặc qua điện thoại. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách cung cấp mã số thành viên để chúng tôi có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Đăng ký thành viên)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu