Câu hỏi thường gặp (Đăng ký thành viên)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi có thể đăng ký bằng địa chỉ email dùng chung không?

Có, quý khách có thể đăng ký bằng một địa chỉ email chung.
Tuy nhiên, vui lòng lưu ý vì tất cả các thông tin giao dịch sẽ được gửi qua email, nên thông tin giao dịch của quý khách cũng sẽ được gửi đến địa chỉ email mà quý khách đã đăng ký.
Nếu điều này gây bất tiện, chúng tôi khuyên quý khách nên đăng ký bằng một địa chỉ email riêng biệt.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Đăng ký thành viên)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu