Câu hỏi thường gặp (Dịch vụ tổng quát)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Mất bao nhiêu ngày tôi mới có thể gửi tiền sau khi đăng ký làm thành viên?

Sẽ mất khoảng một tuần để có thể gửi tiền từ thời điểm đăng ký nếu quý khách đăng ký làm thành viên trên Internet.
Sẽ mất khoảng mười ngày để có thể gửi tiền từ thời điểm đăng ký nếu quý khách đăng ký làm thành viên bằng các phương thức khác ngoài Internet (chẳng hạn như tại các sự kiện đặc biệt)

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Dịch vụ tổng quát)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu