Câu hỏi thường gặp (Dịch vụ tổng quát)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi có thể sử dụng dịch vụ nếu không có địa chỉ email không?

Nếu quý khách muốn thực hiện “chuyển tiền qua Internet”, quý khách phải có địa chỉ email.
Nếu quý khách muốn gửi tiền bằng một dịch vụ khác (tức là không phải qua Chuyển tiền qua Internet), quý khách không cần có địa chỉ email.
Tuy nhiên, SBI remit sẽ liên lạc qua địa chỉ email đã đăng ký, vì vậy quý khách có địa chỉ email phải đảm bảo sẽ đăng ký địa chỉ email đó làm địa chỉ liên lạc.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Dịch vụ tổng quát)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu