Câu hỏi thường gặp (Dịch vụ tổng quát)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Kinh doanh chuyển tiền là gì?

Là hoạt động kinh doanh ngoại hối (hoạt động chuyển tiền) được thực hiện bởi một doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp không phải ngân hàng, với điều kiện doanh nghiệp đó đã được đăng ký với Cơ quan Dịch Vụ Tài chính (FSA) dựa trên “Luận quyết toán tài chính” được ban hành vào tháng 4 năm 2010.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Dịch vụ tổng quát)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu