Câu hỏi thường gặp (Những nội dung khác)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Hôm nay tôi đã nhận được Welcompack, tôi đang rất vội và muốn chuyển tiền ngay. Liệu tôi có thể chuyển tiền được ngay lập tức không?

Thành thật xin lỗi quý khách nhưng quý khách không thể chuyển tiền ngay lập tức. Quý khách chỉ có thể chuyển tiền được vào ngày tiếp theo sau ngày nhận Welcompack.

 

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Những nội dung khác)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu