Câu hỏi thường gặp (Thành viên pháp nhân)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Nếu đăng ký làm thành viên pháp nhân, chúng tôi sẽ cần những giấy tờ gì?

Nếu quý khách đăng ký làm thành viên pháp nhân, quý khách sẽ cần dùng mẫu đơn đăng ký dành riêng của SBI Remit và nộp bản sao có công chứng/trích lục về đơn đăng ký hoặc Chứng nhận về nội dung đã đăng ký (bản gốc được cấp trong vòng ba tháng gần nhất), cùng với giấy tờ tùy thân cá nhân của người phụ trách thực hiện giao dịch (thường là người đại diện công ty). Để biết thông tin chi tiết vui lòng xem quy trình sử dụng (dành cho thành viên pháp nhân).

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Thành viên pháp nhân)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu