Câu hỏi thường gặp (Thành viên pháp nhân)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Nếu đã đăng ký làm thành viên pháp nhân, tên công ty của chúng tôi có xuất hiện dưới dạng tên của bên chuyển tiền khi chúng tôi chuyển tiền ra nước ngoài không?

Điều này sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương thức chuyển tiền.
Nếu tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng, tiền đó sẽ được gửi với tên công ty là tên của bên chuyển tiền.
Nếu tiền được nhận dưới dạng tiền mặt, tiền sẽ được gửi dưới “tên của người chịu trách nhiệm cho giao dịch”.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Thành viên pháp nhân)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu