Câu hỏi thường gặp (Những nội dung khác)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Giấy CNCT bao gồm giao dịch nào?

Q1. Tất cả giao dịch của tôi đều sẽ có trong giấy CNCT?

Giấy CNCT do SBI Remit phát hành, sẽ được gửi tự động cho khách hàng vào tháng 10 hàng năm, chỉ bao gồm giao dịch từ ngày 1/1 đến 30/9 trong năm đó.Trường hợp Quý khách muốn nhận giấy CNCT vào thời gian/ địa chỉ khác, vui lòng liên hệ đến tổng đài hỗ trợ khách hàng của SBI Remit.

 

Q2. Tôi muốn lấy giấy CNCT của các năm trước có được không?

Nếu Quý khách có nhu cầu nhận giấy CNCT ngoài khoảng thời gian cố định hàng năm, vui lòng liên hệ đến tổng đài hỗ trợ khách hàng của SBI Remit.

 

Q3. Mỗi lần gửi tiền tôi đều thấy có biên lai tại cây ATM. Biên lai này có thể thay thế giấy CNCT hay không?

Không. Biên lai chỉ dùng để SBI Remit đối chiếu Quý khách đã nạp tiền thành công, và không có giá trị thay thế giấy CNCT. Do đó, Quý khách vẫn cần lấy giấy CNCT để làm thủ tục hoàn thuế cuối năm.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Những nội dung khác)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu