Câu hỏi thường gặp (About opening an SBI Remit NEOBANK account)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

SBI Remit NEOBANK có điều kiện đăng ký gì không?

Để đăng ký SBI Remit NEOBANK, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Ngoài ra, để thực sự sử dụng được, bạn cần cài đặt ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh do SBI Remit cung cấp.

 

  • ・Khách hàng cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên
  • ・Khách hàng là người cư trú tại Nhật Bản theo Luật quản lý Ngoại hối và Ngoại thương, và Luật thuế thu nhập
  • ・Khách hàng có quốc gia nộp thuế theo Luật đặc biệt là “Chỉ Nhật Bản”
  • ・Khách hàng là thực tập sinh kỹ năng thuộc nghiệp đoàn đã đăng ký làm đại lý của SBI Remit hoặc khách hàng là người nước ngoài visa kỹ năng đặc định thuộc tổ chức hỗ trợ đã đăng ký làm đại lý của SBI Remit tại thời điểm mở tài khoản
  • ・Khách hàng là thành viên dịch vụ của Công ty SBI Remit Co., Ltd. (sau đây gọi là SBI Remit)

 

* Đối với chi nhánh SBI Remit, 1 người chỉ được phép có 1 tài khoản.

* Bạn sẽ không được phép có nhiều tài khoản với các chi nhánh khác của Sumishin SBI Net Bank.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(About opening an SBI Remit NEOBANK account)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu