Câu hỏi thường gặp (About opening an SBI Remit NEOBANK account)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Vui lòng cho tôi biết cách mở tài khoản SBI Remit NEOBANK.

Bạn chỉ có thể đăng ký mở tài khoản SBI Remit NEOBANK bằng cách đăng ký cùng lúc với đăng ký thành viên mới của Dịch vụ chuyển tiền SBI Remit từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh.

Vui lòng cài đặt ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh, ở mục “Đăng ký Thành viên mới”, chọn “Đăng ký Thành viên Remit + Mở tài khoản ngân hàng” để mở tài khoản.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(About opening an SBI Remit NEOBANK account)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu