Câu hỏi thường gặp (Neobank SBI Remit)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Làm cách nào để tôi nhận được thẻ ATM ghi nợ của mình sau khi quá trình thiết đặt ban đầu đã hoàn tất?

Thẻ ATM ghi nợ sẽ được gửi đến địa chỉ đăng ký của bạn bằng thư bảo đảm đơn giản, vui lòng chú ý để nhận thẻ。

Thẻ sẽ được gửi đến trong khoảng thời gian từ 1 tuần đến 10 ngày (không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày hoàn tất mở tài khoản.

Nếu bạn không thể nhận thẻ ATM ghi nợ do đi vắng, vui lòng kiểm tra Phiếu thông báo nhận hàng khi vắng nhà của bưu điện và liên hệ với bưu điện.

Nếu khách hàng không nhận được thẻ sau khi hết thời gian lưu trữ tại bưu điện, thẻ ATM ghi nợ sẽ được gửi trả về cho Sumishin SBI Net Bank.

Trong trường hợp này, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ của Sumishin SBI Net Bank để yêu cầu gửi lại thẻ ATM ghi nợ. Nhấn vào đây để tải biểu mẫu liên hệ.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Neobank SBI Remit)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu