Câu hỏi thường gặp (Những vấn đề gặp phải khi chuyển tiền)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Vui lòng cho tôi biết cách thực hiện chuyển khoản.

Để chuyển khoản, vui lòng truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh để thực hiện thủ tục tại mục “Chuyển khoản” trong menu.

* Bạn không thể chuyển khoản từ ATM.

 

Có 2 cách chuyển khoản sau đây.

(1) Chuyển khoản bằng cách nhập trực tiếp tài khoản nhận

(2) Chuyển khoản bằng cách chọn từ danh sách tài khoản nhận đã đăng ký

 

Làm theo các bước dưới đây để chuyển đến màn hình mục tiêu

 

① Đăng nhập vào ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh và nhấn vào nút “NEOBANK”

FAQ_image
FAQ_image

 

② Sau khi màn hình chuyển đến trang đầu của SBI Remit NEOBANK, hãy nhấn vào biểu tượng “Chuyển khoản” trong menu

FAQ_image
FAQ_image

 

③ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình chọn tài khoản nhận

FAQ_image
FAQ_image

 

(1) Trường hợp chuyển khoản bằng cách nhập trực tiếp tài khoản nhận

Tại màn hình chọn tài khoản nhận, vui lòng nhấn vào nút “Chuyển khoản mới”. Bạn sẽ được chuyển sang màn hình nhập thông tin chuyển khoản, vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình và nhập các mục cần thiết.

FAQ_image
FAQ_image

 

(2) Trường hợp chuyển khoản bằng cách chọn từ danh sách tài khoản nhận đã đăng ký

Nếu bạn cuộn xuống màn hình chọn tài khoản nhận, bạn có thể thấy họ tên bằng chữ kana của người nhận đã đăng ký tài khoản nhận.

Khi nhấn vào người nhận tại đây, bạn sẽ được chuyển sang màn hình chuyển khoản cho tài khoản đã đăng ký đó, vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình và nhập các mục cần thiết.

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Những vấn đề gặp phải khi chuyển tiền)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu