Pangunahing patakaran sa mga sindikato ng organisadong krimen

SBI Remit Co., Ltd.

Itinatag ng kompanya ang ʻPangunahing patakaran sa mga sindikato ng organisadong krimenʼ na nakalista sa ibaba upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan sa lipunan. Tinitiyak ng kompanya na ang lahat ng mga patakaran ay naipapatupad.

  • 1. Pipigilan ng kompanya ang lahat ng koneksiyon sa kahit anong partidong may kaugnayan sa organisadong krimen, kabilang ang mga transaksiyon sa negosyo.
  • 2. Ang mga miyembro ng SBI Remit management team, tulad ng mga direktor, ay nararapat na kasama sa paglutas sa mga hindi makatwirang kahilingan ng mga sindikato ng organisadong krimen, at kasama ang buong organisasyon ay dapat kumilos upang masiguro ang kaligtasan ng mga opisyal at empleyado na kaugnay sa isyu.
  • 3. Upang makapaghanda ang kompanya sa mga hindi makatwirang kahilingan na maaaring gawin ng mga sindikato ng organisadong krimen, mas pinaiigting pa ng kompanya ang pakikipagtulungan nito sa mga ekspertong organisasyon tulad ng pulisya, mga abogado, at iba pa.
  • 4. Ang kompanya ay hindi kailanman tutugon sa mga hindi makatwirang kahilingan ng mga sindikato ng organisadong krimen at magsasagawa ng legal na aksyon laban sa mga ito.
  • 5. Sa anumang kadahilanan, ang kompanya ay hindi kailanman magsasagawa ng mga patagong transaksiyon kasama ang mga sindikato ng organisadong krimen para sa layuning pagtakpan ang isang problema o isyu.
  • 6. Hindi kailanman magbibigay ng pondo ang kompanya para sa mga organisadong krimen.