Privacy Policy

Sa SBI Remit Co., Ltd., kinokonsidera namin ang pag-handle ng personal na impormasyon bilang napakahalaga. Mga nangyaring pagkakamali at mga kilos ng kapabayaan sa industriya nang malawakan na may kaugnayan sa personal na impormasyon, kusa kaming gumagawa ng mga hakbang upang pangalagaan ang pribadong impormasyon ng aming mga customer sa pamamagitan ng pagkakaroon ng secure environment gaya nang naka-outline sa Privacy Policy na ito.

1. Pagkuha at paggamit ng Personal na Impormasyon

Itutukoy ng Kompanya ang layunin ng paggamit kapag kumukuha ng anumang Personal na Impormasyon, at kukunin lamang ito kapag kinakailangan. Tutukuyin ng Kompanya ang layunin ng paggamit sa ‘Pag-handle ng Personal na Impormasyon’, at italaga ang Administrator of Personal Information Protection Management na maging responsable sa pagsasaayos at pagsasagawa ng pagkumpirma ng pamamaraan para maiwasan ang paggamit ng mali ng Personal na Impormasyon. Bilang karagdagan, itatatag ng Kompanya ang internal management system at isagawa ang safety management measure at ipatupad ang safety at security measures upang maiwasan ang paggamit na wala sa nakasaad na layunin ng paggamit.

2. Pag-manage at Pagprotekta ng Personal na Impormasyon

Mahigpit na pangangasiwaan ng Kompanya ang Personal na Impormasyon, at hindi isisiwalat o ibibigay ang anumang Personal na Impormasyon sa third party nang hindi muna kinukuha ang pahintulot mula sa kaugnay na customer o anumang legal foundation. Bilang karagdagan, isasaayos at ipapatupad ng Kompanya ang safety management measure para maiwasan ang paglabas, pagkawala, o pagkapinsala ng Personal na Impormasyon. Magsasagawa ng hakbang ang Kompanya para maiwasan ang anumang problema at sa kasong mangyari ito, magsasagawa ng mabilisang aksyon ang Kompanya para maiwasan ang pag-ulit ng mga problema.

3. Mahigpit naming susundin ang lahat ng batas at pamantayan na may kaugnayan sa personal na impormasyon na nasa amin.

Susubukan ng Kompanya na patuloy na pagbutihin ang management structure at sistema para protektahan ang Personal na Impormasyon.

4. Tugon sa mga Katanungan at Reklamo

Magtatalaga ng sistema at pamamaraan ang Kompanya para mabilis na tumugon sa mga katanungan at reklamo tungkol sa Personal na Impormasyon.

5. Patuloy na Pagbuti ng Personal Information Protection Management Framework

Patuloy na pagbubutihin ng Kompanya ang framework para pangasiwaan ang proteksyon ng Personal na Impormasyon.

Itinatag: Disyembre 1, 2010
Binago: Enero 23, 2019
SBI Remit Co., Ltd
Nobuo Ando, Kumakatawang Director

《Inquiry contract》
Address: SBI Remit Co., Ltd.
13F Izumi Garden Tower, 1-6-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6013
Tel: 03-5652-6759
E-mail: support@remit.co.jp
(Weekdays) 9:00 a.m. – 06:00 p.m. (Mga Holiday/Sab/Ling) 10:00 a.m. – 06:00 p.m.
(Sarado sa pagtatapos ng taon at mga holiday ng Bagong Taon at itinalagang mga holiday ng Kompanya)