Impormasyon/kampanya

2020/12/25

Pag-Issue ng Bagong SBI Remit Deposit Card


Maraming salamat po sa paggamit ng SBI Remit.

 

Mula nang itayo noong 2010, ang SBI Remit ay patuloy sa paggawa para sa mga customers ng mga safe at secure na overseas remittances.

Sa okasyon ng aming ika-10 taong anibersaryo matapos buksan ang aming serbisyo, ay ikinagagalak po naming ibalita sa inyo ang bagong labas na “Deposit Card” sa layunin naming mas mapabuti at mapaganda ang aming serbisyo sa mga customers.

Ang “Deposit Card” ay na-design ayon sa mga kilalang lugar at destinasyon na kilala sa Japan. Bilang karagdagan sa mga ginagamit na pang-deposito sa banko at convenience stores, magagamit na rin ninyo ang deposit card na ito sa kahit saang Japan Post Bank ATMs.

Kasunod ng “Deposit Card” ay patuloy po kaming gagawa ng mga serbisyong mas makakapagpabuti at mas makakatulong sa mga customers.

 

【Merit】

 • ・ Maaari itong gamitin sa kahit saang “Japan Post Bank ATM” sa buong Japan
 • ・ Araw-araw kahit na Sabado, Linggo ay papasok ang deposito sa inyong
  balanse sa reserbang account sa SBI Remit sa bilis na 15 minuto o higit pa
  matapos ang pag-deposito.
 • ・ Makakapagpadala ka sa maraming tao gamit lamang ang isang card.
 • ・ Ang pag-issue ng card ay libre.

depositcard

 • ・ Maaari itong gamitin sa kahit saang “Japan Post Bank ATM” sa buong Japan
 • ・ Araw-araw kahit na Sabado, Linggo ay papasok ang deposito sa inyong balanse sa reserbang account sa SBI Remit sa bilis na 15 minuto o higit pa matapos ang pag-deposito.
 • ・ Makakapagpadala ka sa maraming tao gamit lamang ang isang card.
 • ・ Ang pag-issue ng card ay libre.

 

depositcard

 

【Precautions】

 • ・Dahil ito ay isa lamang card na pang-deposito, kakailanganin ang kasunod na mga hakbang para sa pagpapadala mismo ng pera.
  Matapos ang kumpirmasyon ng deposito, mag-login sa aming website, piliin ang taong papadalahan, at pagkatapos ay mag-request ng remittance.
 • ・Ang maximum amount sa isang deposito sa mga Japan Post Bank ATMs ay 2,000,000 yen, at perang de papel lamang ang puwedeng i-deposito(200 banknotes o pababa). Hindi puwedeng mag-deposito gamit ang mga coins. May mga ATMs na ang kayang deposito ay maximum ng 1,000,000 yen (100 banknotes o pababa).
 • ・Ang Deposit fee ay depende sa deposit amount

 

Deposit amount Deposit fee
50,000 yen and below 330yen
Above 50,000 yen up to 2,000,000 yen 500yen
Deposit amount Deposit fee
50,000 yen and below 330yen
Above 50,000 yen up to 2,000,000 yen 500yen

 

【Paano Mag-Apply】

Kung gusto ninyong makatanggap ng “Deposit Card”, mag-login sa aming member’s website. Sa page ng [Impormasyon ng Miyembro], i-click ang [change member’s info] sa ibaba.

Pagkatapos, sa DEPOSIT CARD usage classification, piliin ang option na 【I-register】. Kapag nakumpleto na ang proseso, ang “Deposit Card” ay ipapadala by mail gamit ang non-forwarding mail (tensou fuyou yubin) san aka-register ninyong address. Pakihintay lamang po ng card.

Maaaring mas mahaba ang period kesa usual shipping mula sa December 23(Wed) hanggang January 4(Mon) sa year-end at New Year holidays.

 

Kung kayo ay may mga tanong, mangyari lamang na kumontak sa aming customer center.

 

*********************************************

SBI Remit Customer Center
03-5652-6759
Office hours (Weekdays) 8:00 – 19:00 (Sat, Sun, Holidays) 10:00 – 19:00
*Sarado kapag year-end, New Year holidays at mga holidays ng kompanya.
www.remit.co.jp

************************

SBI Remit Customer Center
03-5652-6759
Office hours (Weekdays) 800 – 19:00 (Sat, Sun, Holidays) 10:00 – 19:00
*Sarado kapag year-end, New Year holidays at mga holidays ng kompanya.
www.remit.co.jp

Bumalik sa Impormasyon/Kampanya