Impormasyon/kampanya

2021/08/10

Announcement ng Bagong Design ng Remit Card at Deposit Card


Ikinagagalak ng SBI Remit Co., Ltd. na ibalita sa inyo na ang aming Remit Card at Deposit Card, ay magkakaroon ng bagong disenyo.

 

Tungkol sa mga Cards na may Bagong Disenyo

Ang mga cards na idi-deliver mula August 10, 2021 (Tue) ay iba na ang design. Maaari pa ring ipagpatuloy ang paggamit ng mga cards na may lumang disenyo sa Japan Post Bank (Yucho Bank) ATMs at Lawson Bank ATMs. Hindi na po maglalabas ng mga cards na may lumang disenyo kapag nagsimula na ang pag-release ng mga cards na may bagong disenyo.

Ang mga customers na nagnanais ng additional cards o hihingi kapalit ng nawalang card ay makakatanggap ng mga card na may bagong disenyo.

 

Ang mga cards na may lumang disenyo ay hindi na mai-issue pang muli kapag lumabas na ang bagong card mula August 2, 2021.

 

<Mula August 2, 2021 ay Hindi na Maglalabas ng mga Cards na may Lumang Disenyo>

旧カード
旧カード
  •  Ang mga nasa itaas ay mga remit card (kaliwa) at Deposit Card (kanan) na may lumang disenyo.

 

<Ang mga Cards na may Bagong Disenyo na ma-deliver mula sa August 2, 2021>

新カード
新カード
  •  Ang mga nasa itaas ay mga remit card (kaliwa) at Deposit Card (kanan) na may bagong disenyo.

 

Tandaan:

Maaari pa ring gamitin ang hawak ninyong mga cards na may lumang disenyo.

Ang aming mga satellite offices at mga service agents na nagbibigay ng mga cards over the counter ay pansamantalang patuloy na mag-issue ng mga cards na may old design.

 

Kung may mga katanungan, kontakin ang aming customer center.

 

Sana po ay magustuhan at mag-enjoy kayo sa paggamit ng aming mga cards na may bagong disenyo.

 

*********************************************

SBI Remit Customer Center

 03-5652-6759 (English,Tagalog)

Reception Hours

Weekdays 08:00-22:00

Weekends and national holidays 12:00-21:00

(excluding New Year and vacation dates set by SBI Remit)

*********************************************

************************

SBI Remit Customer Center

 03-5652-6759 (English,Tagalog)

Reception Hours

Weekdays 08:00-22:00

Weekends and national holidays 12:00-21:00

(excluding New Year and vacation dates set by SBI Remit)

************************

Bumalik sa Impormasyon/Kampanya