Câu hỏi thường gặp (Various Cards)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Vui lòng cho tôi biết cách phát hành lại thẻ ATM ghi nợ/thẻ số xác thực.

Bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh để thực hiện thủ tục phát hành lại thẻ trên màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” trong phần “Thông tin khách hàng”.

Tuy nhiên, nếu lý do phát hành lại là vì mất thẻ, vui lòng thông báo trước cho chúng tôi về việc đó. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem thông tin tại mục “Tôi bị mất thẻ ATM ghi nợ/thẻ số xác thực.”.

 

Làm theo các bước dưới đây để chuyển đến màn hình mục tiêu.

 

① Đăng nhập vào ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh và nhấn vào nút “NEOBANK”

FAQ_image
FAQ_image

 

② Sau khi chuyển đến trang đầu của SBI Remit NEOBANK, hãy nhấn vào “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

FAQ_image
FAQ_image

 

③ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

FAQ_image
FAQ_image

 

④ Cuộn xuống màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” đến phần “Cài đặt thẻ”, tại mục “Phát hành lại thẻ”, hãy nhấn vào “Đăng ký”.

FAQ_image
FAQ_image

 

⑤ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Phát hành lại thẻ”

Vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện thủ tục phát hành lại thẻ.

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Various Cards)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu