Câu hỏi thường gặp (Various Cards)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi bị mất thẻ ATM ghi nợ/thẻ số xác thực. Tôi cần làm những thủ tục gì?

Vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi việc bạn mất thẻ.

Bạn có thể thông báo mất thẻ trên màn hình “Mất/Hỏng thẻ, v.v…” tại trang NEOBANK.

Sau khi chuyển đến trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit”, vui lòng chuyển đến màn hình “Mất/Hỏng thẻ, v.v…” trong mục “Liên hệ với chúng tôi”.

Sau đó, vui lòng thực hiện thủ tục phát hành lại thẻ.

 

Ngoài ra, sau khi bạn thông báo mất thẻ, chúng tôi sẽ tạm ngưng các giao dịch sau đây.

・Thiết đặt mất thẻ ATM ghi nợ: Giao dịch tại ATM/Giao dịch ghi nợ

・Thiết đặt mất thẻ số xác thực: Giao dịch có sử dụng số xác thực

 

Vui lòng thông báo với cả phía cảnh sát trong trường hợp bạn bị mất thẻ ở nơi khác bên ngoài nhà của bạn, hoặc trong trường hợp thẻ có thể đã bị đánh cắp.

Làm theo các bước dưới đây để chuyển đến màn hình mục tiêu.

 

① Đăng nhập vào ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh và nhấn vào nút “NEOBANK”

FAQ_image
FAQ_image

 

② Sau khi chuyển đến trang đầu của SBI Remit NEOBANK, hãy nhấn vào biểu tượng “≡” ở góc trên bên trái

FAQ_image
FAQ_image

 

③ Nhấn vào mục “Liên hệ với chúng tôi” trong menu

FAQ_image
FAQ_image

 

④ Ở trang đầu màn hình “Liên hệ với chúng tôi”, hãy nhấn vào mục “Mất/Hỏng thẻ, v.v…”

FAQ_image
FAQ_image

 

⑤ Bạn sẽ được chuyển đến trang “Mất/Hỏng thẻ, v.v…”

Vui lòng làm theo quy trình “Khi bạn bị mất thẻ”, và nhấn vào phần “Thủ tục khi mất thẻ”.

FAQ_image
FAQ_image

 

⑥ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Mất/Tìm lại được thẻ”

Tại phần “Mất thẻ”, vui lòng chọn loại thẻ bị mất và nhấn vào “Thông báo mất”.

FAQ_image
FAQ_image

 

⑦ Trở lại trang “Mất/Hỏng thẻ, v.v…” ở bước ⑤

Vui lòng làm theo quy trình “Khi bạn bị mất thẻ”, và nhấn vào “Thủ tục phát hành lại thẻ”.

FAQ_image
FAQ_image

 

⑧ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Phát hành lại thẻ”,

tại phần lý do phát hành lại thẻ, vui lòng chọn “Mất/Bị đánh cắp”, và làm theo thủ tục phát hành lại thẻ.

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Various Cards)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu