Câu hỏi thường gặp (Various Cards)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Vui lòng cho tôi biết cách thay đổi mã PIN của thẻ ATM.

Bạn sẽ được chuyển đến trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh, và có thể thay đổi thông tin trên màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” trong phần “Thông tin khách hàng”.

Để thực hiện thủ tục này, bạn cần có mật khẩu giao dịch WEB và thẻ số xác thực.

Làm theo các bước dưới đây để chuyển đến màn hình mục tiêu.

 

① Đăng nhập vào ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh và nhấn vào nút “NEOBANK”

FAQ_image
FAQ_image

 

② Sau khi chuyển đến trang đầu của SBI Remit NEOBANK, hãy nhấn vào “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

FAQ_image
FAQ_image

 

③ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

FAQ_image
FAQ_image

 

④ Cuộn xuống màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” đến phần “Cài đặt thẻ”, tại mục “Đặt lại mã PIN thẻ ATM”, hãy nhấn vào “Cài đặt”.

FAQ_image
FAQ_image

 

⑤ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Đặt lại mã PIN thẻ ATM”

Vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện thủ tục đặt lại mã PIN.

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Various Cards)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu