Câu hỏi thường gặp (Various Cards)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Vui lòng cho tôi biết cách thay đổi hoặc đặt lại mã PIN ghi nợ.

Để thay đổi hoặc đặt lại mã PIN ghi nợ, vui lòng thực hiện thủ tục cấp lại thẻ (có tính phí).

Bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh để thực hiện thủ tục phát hành lại thẻ tại màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” trong phần “Thông tin khách hàng”.

Bạn không thể kiểm tra hoặc thay đổi mã PIN ghi nợ trên trang WEB hoặc trung tâm khách hàng.

 

Những khách hàng được cấp lại thẻ ghi nợ sẽ được thay đổi số thẻ ghi nợ. Vui lòng lưu ý rằng số thẻ ghi nợ cũ sẽ không sử dụng được nữa.

Nếu bạn tiếp tục thanh toán hóa đơn tiện ích, hóa đơn điện thoại, v.v… hoặc nếu bạn đã đăng ký số thẻ ghi nợ thông qua mua sắm trực tuyến, bạn cũng phải tự thực hiện thủ tục thay đổi số đó.

 

Làm theo các bước dưới đây để chuyển đến màn hình mục tiêu.

 

① Đăng nhập vào ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh và nhấn vào nút “NEOBANK”

FAQ_image
FAQ_image

 

② Sau khi chuyển đến trang đầu của SBI Remit NEOBANK, hãy nhấn vào “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

FAQ_image
FAQ_image

 

③ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng”

FAQ_image
FAQ_image

 

④ Cuộn xuống màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” đến phần “Cài đặt thẻ”, tại mục “Phát hành lại thẻ”, hãy nhấn vào “Đăng ký”.

FAQ_image
FAQ_image

 

⑤ Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Phát hành lại thẻ”

Vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện thủ tục phát hành lại thẻ.

Vui lòng chọn “Thay đổi mã PIN ghi nợ” làm lý do phát hành lại thẻ.

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Various Cards)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu