Câu hỏi thường gặp (Kiều hối)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Vui lòng cho tôi biết hạn mức tối đa đối với một giao dịch chuyển tiền. Ngoài ra có giới hạn về số lần chuyển tiền và tổng số tiền chuyển không?

Số tiền tối đa cho một lần chuyển tiền tương đương với 1 triệu JPY. Lưu ý rằng số lần chuyển tiền, hạn mức giao dịch tối đa, và tổng số tiền được chuyển sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ. Xem tại đây để biết thông tin chi tiết.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Kiều hối)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu