Câu hỏi thường gặp (Đăng ký thành viên)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Để thực hiện chuyển tiền, tôi có cần phải trở thành thành viên không?

Có. Dịch vụ của SBI Remit chỉ dành cho thành viên, vì vậy quý khách phải đăng ký làm thành viên.
Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng dịch vụ (khách hàng cá nhân) để biết thông tin chi tiết từ đăng ký thành viên đến việc chuyển tiền.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Đăng ký thành viên)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu