Câu hỏi thường gặp (Lệ phí)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Ngoài phí chuyển tiền, có cần khoản phí nào khi nhận và gửi tiền không?

【Khi tiền chuyển được nhận ở nước ngoài】
Không cần phải trả khoản phí nào khi nhận tiền. Tuy nhiên, có thể phải đóng thuế hoặc các khoản tương tự tùy thuộc vào quốc gia nhận tiền.

【Khi tiền đã chuyển được nhận tại Nhật Bản】
Quý khách phải trả phí rút tiền cho mỗi giao dịch. Vui lòng xem Lệ phí để biết các khoản phí cụ thể.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Lệ phí)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu