Câu hỏi thường gặp (Những nội dung khác)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi đang tiến hành thủ tục chuyển tiền trên Internet, tuy nhiên giao dịch vẫn chưa được hoàn tất. Tôi phải làm thế nào?

Một số nguyên nhân dẫn đến việc chưa hoàn tất được giao dịch chuyển tiền trên Internet như ở dưới đây:

  1. Không có tiền trong tài khoản dự bị 
    Để thao tác chuyển tiền trên Internet cần phải nạp tiền vào tài khoản dự bị trước khi thực hiện yêu cầu chuyển tiền. Quý khách vui lòng xác nhận lại phương pháp chuyển tiền Internet ở mục “Các phương pháp chuyển tiền dễ dàng”

  2. Giao dịch bị hạn chế  
    Quý khách vui lòng liên hệ tới trung tậm hỗ trợ khách hàng của SBI Remit để biết thêm thông tin chi tiết.
    Dựa theo luật quyết toán tài chính, luật ngoại hối, luật phòng chống tội phạm chuyển tiền trái phép, chúng tôi cần xác nhận chi tiết giao dịch như mục đích chuyển tiền, mối quan hệ với người nhận…

    Quý khách vui lòng liên hệ tới trung tậm hỗ trợ khách hàng của SBI Remit để biết thêm thông tin chi tiết.
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Những nội dung khác)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu