Câu hỏi thường gặp (Initial Settings)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi không biết cách đăng nhập.

Bạn có thể đăng nhập từ nút “NEOBANK” trên ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh mà không cần phải nhập tên người dùng và mật khẩu.

Bạn không thể đăng nhập từ trang WEB Sumishin SBI Net Bank hoặc ứng dụng “Sumishin SBI Net Bank” dành cho điện thoại thông minh.

 

Vui lòng đăng nhập theo cách sau đây.

 

① Đăng nhập vào ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh và nhấn vào nút “NEOBANK”

FAQ_image
FAQ_image

 

② Đăng nhập hoàn tất (không cần nhập tên người dùng và mật khẩu)

Nếu thiết đặt ban đầu chưa hoàn tất, bạn sẽ được chuyển đến màn hình thiết đặt ban đầu của SBI Remit NEOBANK. Vui lòng tiến hành các thủ tục như thiết đặt các loại mật khẩu và đăng ký thẻ ATM ghi nợ, v.v… từ đây.

FAQ_image
FAQ_image

 

Nếu bạn đã hoàn tất thiết đặt ban đầu, bạn sẽ được chuyển đến trang đầu của SBI Remit NEOBANK. Bạn có thể thực hiện các loại giao dịch ngân hàng từ đây

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Initial Settings)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu