Câu hỏi thường gặp (Initial Settings)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi không thể xác thực trên màn hình đăng ký thẻ ghi nợ, nên không thể thực hiện thiết đặt ban đầu.

Bạn cần có mật khẩu giao dịch WEB và số xác thực để đăng ký thẻ ghi nợ.

Nếu bạn chưa hoàn tất thiết đặt ban đầu, chúng tôi không thể cấp lại mật khẩu giao dịch WEB và thẻ số xác thực cho bạn.

Bạn vui lòng hủy đăng ký thành viên SBI Remit và mở lại tài khoản SBI Remit NEOBANK một lần nữa, mong bạn thông cảm cho điều này.

 

Vui lòng liên hệ với SBI Remit để biết cách hủy đăng ký thành viên SBI Remit.

 

Nhấn vào đây để biết thông tin liên hệ của SBI Remit.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Initial Settings)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu