FAQ (อื่นๆ)

FAQ - ด้านบนสุด

วันนี้ได้รับเอกสารอธิบายเกี่ยวกับการโอนเงิน แต่กำลังรีบและต้องการโอนเงินในวันนี้ สามารถทำได้หรือไม่


ไม่สามารถทำได้ ท่านต้องรอจนถึงวันทำการถัดไปหลังจากที่ท่านได้รับเอกสารอธิบายเกี่ยวกับการโอนเงิน

กลับไปที่ FAQ(อื่นๆ)

FAQ - ด้านบนสุด