การโอนเงินระหว่างประเทศ

FAQ - ด้านบนสุด

ระยะเวลาที่ใช้

 • Q1 ใช้เวลานานเท่าไร เงินที่โอนจึงจะถึงปลายทาง

  A1 ระยะเวลาขึ้นอยู่กับวิธีการโอนเงิน การโอนเงินใช้เวลาเร็วที่สุดเพียง 10 นาที แต่ปกติแล้วจะสามารถรับเงินได้ใน 1-3…

  รายละเอียด

คำขอโอนเงิน

 • Q1 หากไม่ทราบรายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้รับ จะสามารถโอนเงินได้หรือไม่

  A1 สามารถโอนเงินได้ ในกรณีที่ไม่ทราบรายละเอียดบัญชีของผู้รับ กรุณาเลือกโอนเงินแบบรับเงินสดที่เคาน์เตอร์จุดบริการ

  รายละเอียด
 • Q2 ทำไมจึงจำเป็นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์และอีเมลของผู้รับเงิน

  A2 เบอร์โทรศัพท์และอีเมลของผู้รับเงินนั้นไม่จำเป็น แต่ถ้าลงทะเบียนไว้ ทางบริษัทจะแจ้งเลขอ้างอิง(Reference Number)…

  รายละเอียด
 • Q3 เมื่อดำเนินการส่งคำร้องการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถยกเลิกการโอนเงินได้หรือไม่

  A3 ในกรณีการโอนแบบรับเงินสด สามารถยกเลิกการโอนได้ทางเว็บไซต์สมาชิก หากผู้รับเงินยังไม่ได้ไปรับเงินโอน ในกรณีการโอ…

  รายละเอียด
 • Q4 เมื่อคำขอโอนเงินได้รับการดำเนินการแล้ว จะสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้หรือไม่

  A4 ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ท่านไม่สามารถยกเลิกคำขอโอนเงินได้ นอกเสียจากผู้รับยังไม่ได้รับเงินโอนดังกล่าว

  รายละเอียด

ข้อควรระวังเมื่อดำเนินการส่งคำร้องขอโอนเงิน

 • Q1 จำนวนเงินที่มากสุดที่สามารถโอนได้ในหนึ่งครั้งเป็นจำนวนเท่าไร และมีการกำหนดวงเงินที่สามารถโอนได้หรือไม่

  A1 การโอนเงินสูงสุดแต่ละครั้งเท่ากับ 1 ล้านเยน โปรดทราบว่าจำนวนครั้งที่โอน ยอดสูงสุดของเงินโอน และยอดรวมเงินโอนอา…

  รายละเอียด
 • Q2 สามารถโอนเงินเพื่อจ่ายค่าบริการเกมออนไลน์หรือการพนันออนไลน์ได้หรือไม่

  A2 บริการของเราไม่สามารถใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ได้: ・ส่งเงินจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อซื้อสลากกินแบ่งของต่างประ…

  รายละเอียด
 • Q3 จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด ณ เวลาใดในการโอนเงิน และหลังจากที่โอนเงินแล้ว เหตุใดอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับในอีเมลกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจึงแตกต่างกัน

  A3 อัตราการแลกเปลี่ยนเงินที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามวิธีการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้านล่าง   【การโอนเงินท…

  รายละเอียด

ไทย

 • Q1 สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของตนเองที่เปิดไว้กับธนาคารอื่น นอกเหนือจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้หรือไม่

  A1 สามารถโอนได้ (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายชื่อประเทศ และภูมิภาคที่สามารถโอนเงินได้)

  รายละเอียด
 • Q2 วงเงินสูงสุดในการโอนเงินเข้าบัญชีของไทย คือเท่าไหร่?

  A2 ทางบริษัทเอสบีไอเรมิต กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 1ล้านเยน(อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับธนาคารปลายทาง)

  รายละเอียด
 • Q3 เอกสารที่จำเป็นในการสมัครบริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย มีอะไรบ้าง?

  A3 จำเป็นต้องใช้หลักฐานยืนยันบัญชี เช่น รูปหน้าสมุดบัญชี เป็นต้น

  รายละเอียด
 • Q4 โอนเงินไปยังธนาคารกรุงเทพฯ ได้หรือไม่

  A4 สามารถโอนได้ (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายชื่อประเทศ และภูมิภาคที่สามารถโอนเงินได้)

  รายละเอียด

カンボジア

อื่นๆ

FAQ - ด้านบนสุด