FAQ

การบริการทั่วไป

รายการ

บริการโอนเงิน

เกี่ยวกับ SBI Remit

สรุปการใช้งาน

ค่าธรรมเนียม

อื่นๆ

การโอนเงินระหว่างประเทศ

รายการ

คำขอโอนเงิน

ข้อควรระวังเมื่อดำเนินการส่งคำร้องขอโอนเงิน

ระยะเวลาที่ใช้

การลงทะเบียนสมาชิก

รายการ

คุณสมบัติในการเป็นสมาชิก

ข้อมูลการลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก

อื่นๆ

Neobank SBI Remit

รายการ

วิธีการลงทะเบียนหักบัญชีธนาคาร

วิธีตั้งค่าบัญชีรับเงินเดือน

หากคุณมีปัญหาในการรับบัตรต่างๆ

วิธีเปลี่ยนภาษาที่แสดง

หากคุณประสบปัญหาในการต่ออายุระยะเวลาการเข้าพัก

เกี่ยวกับบริการที่มีอยู่

หากคุณมีปัญหาในการโอนเงิน

การใช้ตู้เอทีเอ็มและบัตร

ใช้บัญชีของคุณหลังจากกลับประเทศของคุณ

การเปิดใช้งานบัญชีหลังจากกลับเข้าประเทศใหม่อีกครั้ง

การเปิดบัญชี SBI Remit NEO BANK

ข้อจำกัดการใช้งาน

ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี

ตั้งค่าเริ่มต้น

บัตรต่างๆ

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่างๆ

การยกเลิกบัญชี

ข้อจำกัดในการทำธุรกรรม