สมาชิกประเภทนิติบุคคล

FAQ - ด้านบนสุด

เปลี่ยนข้อมูลสมาชิก

 • Q1 หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่ของบริษัท จะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ที่หน้าสมาชิกได้หรือไม่

  A1 ในกรณีที่เป็นสมาชิกประเภทนิติบุคคล จะไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน้าเว็บเพจเองได้ โปรดส่งหลักฐานชื่อและ…

  รายละเอียด

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก

 • Q1 หากต้องการลงทะเบียนเป็นสมาชิกประเภทนิติบุคคล จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

  A1 หากท่านต้องการลงทะเบียนเป็นสมาชิกประเภทนิติบุคคล ท่านจะต้องใช้ใบสมัครรับบริการของเรา และแนบเอกสารที่รับรองสำเน…

  รายละเอียด

อื่นๆ

 • Q1 กรณีที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกประเภทนิติบุคคล เมื่อทำการโอนเงินระหว่างประเทศ ชื่อผู้โอนจะปรากฏเป็นชื่อบริษัทที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่

  A1 ชื่อที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับวิธีการโอนเงิน หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เงินก็จะถูกโอนโดยมี “ชื่อบริษัท…

  รายละเอียด

FAQ - ด้านบนสุด