การบริการทั่วไป

FAQ - ด้านบนสุด

บริการโอนเงิน

 • Q1 การเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศ คืออะไร?

  A1 โดยในนามบริษัททั่วใปที่ไม่ใช่ธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทได้ลงทะเบียนรับอนุญาตพ.ร.บ.เกี่ยวกับการชำระเงินที่…

  รายละเอียด

เกี่ยวกับ SBI Remit

 • Q1 SBI Remit มีสำนักงานที่ให้บริการโอนเงินหรือไม่

  A1 เรามีสำนักงานที่ดำเนินการโดยตัวแทนบริการโอนเงินของเรา สำหรับท่านที่ต้องการโอนเงินที่ร้าน โปรดอ่านหน้า“กา…

  รายละเอียด
 • Q2 SBI Remit คือธนาคารใช่หรือไม่ และบริษัทสามารถโอนเงินได้อย่างถูกกฎหมายใช่หรือไม่

  A2 เราไม่ใช่ธนาคาร แต่เป็นผู้ให้บริการโอนเงินที่มีความเชี่ยวชาญในบริการโอนเงินตามกฎหมายกองทุนความตกลง เรายื่นเสนอ…

  รายละเอียด

อื่นๆ

 • Q1 หากต้องการรายละเอียดในการโอนเงิน จะสามารถหาได้จากที่ไหน และสามารถใช้รายละเอียดนี้ในการลงทะเบียนขอรับการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้อยู่ในอุปการะได้หรือไม่

  A1 หากท่านลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์สมาชิก ท่านจะสามารถสั่งพิมพ์ “รายละเอียดการโอนเงิน” ได้ (ท่านไม่สามารถพิมพ์ไฟล์พร้…

  รายละเอียด

FAQ - ด้านบนสุด