การฝากเงิน (เพื่อโอนเงิน)

FAQ - ด้านบนสุด

การฝากเงิน (เพื่อโอนเงิน)

  • Q1 หากยอดเงินเหลือน้อยกว่าค่าธรรมเนียมจะสามารถโอนเงินได้หรือไม่

    A1 ไม่สามารถโอนได้ ยอดเงินขั้นต่ำจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธีโอนเงินดังนี้   วิธีการโอนเงิน จำนวนเงินฝากขั…

    รายละเอียด
  • Q2 การฝากเงินมีค่าธรรมเนียมหรือไม่

    A2 มีค่าธรรมเนียมในการฝากเงิน โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียม”

    รายละเอียด

FAQ - ด้านบนสุด