การรับเงิน / ในญี่ปุ่น

FAQ - ด้านบนสุด

การรับเงิน / ในญี่ปุ่น

  • Q1 ขั้นตอนการดำเนินการ ในกรณีมีการโอนเงินจากต่างประเทศมาให้สมาชิกในประเทศญี่ปุ่น

    A1 ติดต่อเคาน์เตอร์จุดบริการMoneyGram ว่าต้องการส่งเงินให้กับสมาชิกในประเทศญี่ปุ่น ขั้นตอนในการดำเนินการนั้น ระบบ…

    รายละเอียด

FAQ - ด้านบนสุด