อื่นๆ

FAQ - ด้านบนสุด

อื่นๆ

  • Q1 วันนี้ได้รับเอกสารอธิบายเกี่ยวกับการโอนเงิน แต่กำลังรีบและต้องการโอนเงินในวันนี้ สามารถทำได้หรือไม่

    A1 ไม่สามารถทำได้ ท่านต้องรอจนถึงวันทำการถัดไปหลังจากที่ท่านได้รับเอกสารอธิบายเกี่ยวกับการโอนเงิน

    รายละเอียด

FAQ - ด้านบนสุด