เกี่ยวกับ SBI Remit

FAQ - ด้านบนสุด

เกี่ยวกับ SBI Remit

  • Q1 SBI Remit มีสำนักงานที่ให้บริการโอนเงินหรือไม่

    A1 เรามีสำนักงานที่ดำเนินการโดยตัวแทนบริการโอนเงินของเรา สำหรับท่านที่ต้องการโอนเงินที่ร้าน โปรดอ่านหน้า“กา…

    รายละเอียด
  • Q2 SBI Remit คือธนาคารใช่หรือไม่ และบริษัทสามารถโอนเงินได้อย่างถูกกฎหมายใช่หรือไม่

    A2 เราไม่ใช่ธนาคาร แต่เป็นผู้ให้บริการโอนเงินที่มีความเชี่ยวชาญในบริการโอนเงินตามกฎหมายกองทุนความตกลง เรายื่นเสนอ…

    รายละเอียด

FAQ - ด้านบนสุด